RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA ENCARGATURAS DE CARGOS DIRECTIVOS